Tarieven gemeente Teylingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven onroerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,0784 %
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1608 %
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1369 %
  Compensatie OZB Per aanslag € 23,06

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven roerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
50 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,0784 %
50 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1608 %
50 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1369 %
  Compensatie RZB Per aanslag € 23,06

Afvalstoffenheffing

Tarieven afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Verzamelcontainer eenpersoonshuishouden € 231,96
04 Afvalstoffenheffing Verzamelcontainer meerpersoonshuishouden € 300,96
04 Afvalstoffenheffing Laag tarief (140 liter rest en 140 liter GFT) € 231,96
04 Afvalstoffenheffing Hoog tarief (240 liter rest en 140 liter GFT) € 300,96
04 Afvalstoffenheffing Extra container restafval 240 liter € 273,12
04 Afvalstoffenheffing Extra container GFT 140 liter € 49,20

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
12 Rioolheffing Per aansluiting tot en met 300 m3 € 148,92
12 Rioolheffing Per m3 boven de 300 m3 € 1,10
07 Heffingskorting Per aanslag € 13,40

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Code Tarief
Minder dan € 10.000,-- € 259,50
Van € 10.000,-- tot € 25.000,-- € 354,00
Van € 25.000,-- tot € 100.000,-- € 415,00
€ 100.000,-- of meer € 675,00

Havengeld

Het tarief bedraagt € 1,00 per strekkende meter van het vaartuig, per dag.

Tarieven paspoorten en rijbewijzen
Omschrijving product Tarief
Paspoort voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is € 71,35
Paspoort voor een persoon die op het moment van aanvraag nog geen 18 jaar is € 53,95
Nederlands identiteitskaart voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is € 56,80
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van aanvraag nog geen 18 jaar is € 29,95
Versnelde uitreiking van een paspoort of een identiteitskaart extra kosten van € 48,60
Afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,75
Spoedlevering van een rijbewijs extra kosten van € 34,10

Zie voor de overige tarieven de van toepassing zijnde belastingverordeningen.