Tarieven gemeente Noordwijk

Onderstaande tarieven zijn in de woonplaatsen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelijk.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven onroerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning 0,1030 % van de waarde  
01 OZB eigenaren niet-woning 0,1579 % van de waarde  
02 OZB gebruikers niet-woningen 0,1256 % van de waarde  

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven roerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
50 RZB eigenaren woning 0,1030 % van de waarde  
50 RZB eigenaren niet-woning 0,1579 % van de waarde  
50 RZB gebruikers niet-woning 0,1256 % van de waarde  

Afvalstoffenheffing

Tarieven afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 193,32
04 Afvalstoffenheffing Niet permanente bewoning € 193,32
04 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 300,48
04 Afvalstoffenheffing Extra container (rest of gft) € 195,12

Hondenbelasting

Tarieven hondenbelasting
Code Omschrijving Grondslag Tarief
05 Hondenbelasting Eerste hond € 112,56
05 Hondenbelasting Tweede hond € 167,28
05 Hondenbelasting Elke volgende hond € 219,12
05 Hondenbelasting Kenneltarief € 476,64

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel voor afval-, hemel- en grondwater € 182,40
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel, voor hemel- en grondwater € 39,14
12 Rioolheffing gebruiker Per m3, boven de 300 m3 (tot een max van € 2.500,--) € 0,25

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Waarde Tarief
Minder dan € 50.000,-- € 379,00
Van € 50.000,-- tot € 90.000,-- € 512,00
Van € 90.000,-- tot € 130.000,-- € 563,00
Van € 130.000,-- tot € 220.000,-- € 804,00
Van € 220.000,-- tot € 475.000,-- € 1.024,00
Van € 475.000,-- tot € 810.000,-- € 1.771,50
€ 810.000,-- of meer € 2.360,50

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in

  • verblijf op toeristische plaatsen € 1,50
  • alle overige vormen van verblijf € 2,15

Forfaitaire berekeningswijze

Op basis van een tarief van € 1,50 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen op een toeristische plaats
Soort arrangement Tarief
Voorseizoenarrangement € 99,00
Verlengd voorseizoenarrangement € 134,55
Naseizoenarrangement € 59,40
Maandarrangement € 37,80
Op basis van een tarief van € 2,15 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen, een vakantieonderkomen of een stacaravan op een vaste jaarplaats, een vaste seizoenplaats of een niet-vaste seizoenplaats
Soort plaats Tarief
Vaste jaarplaats € 250,69
Vaste seizoenplaats € 250,69
Seizoenplaats € 216,72

Voor alle overige vormen van verblijf geldt dat er moet worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Tarieven paspoorten en rijbewijzen
Omschrijving product Tarief
Paspoort voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is € 62,50
Paspoort voor een persoon die op het moment van aanvraag nog geen 18 jaar is € 48,00
Nederlands identiteitskaart voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is € 51,00
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van aanvraag nog geen 18 jaar is € 27,00
Versnelde uitreiking van een paspoort of een identiteitskaart extra kosten van € 48,60
Afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 33,00
Spoedlevering van een rijbewijs extra kosten van € 34,10

Nog niet alle tarieven van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gelijk. Raadpleeg de verordeningen voor de vastgestelde tarieven.

Zie voor de overige tarieven de van toepassing zijnde belastingverordeningen.