Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De coronamaatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar het prijsniveau op de waardepeildatum 1 januari 2020. Meer informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen en de pandemie op de WOZ-waarde kunt u vinden op waarderingskamer.nl/covid-19-heeft-geen-tot-zeer-gering-effect-op-woz-waarden-in-2021

WOZ-waardebepaling

De WOZ-waarde is naast de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, ook de grondslag voor de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2020. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

In de meeste gevallen wordt bij de waardebepaling uitgegaan van de toestand waarin uw onroerende zaak verkeerde op de waardepeildatum.

Maar als u in het jaar na de waardepeildatum uw woning heeft verbouwd (of uw woning is nieuw gebouwd), wordt er gekeken naar de toestand van de woning op 1 januari van het belastingjaar, in dit geval 1 januari 2021.

Wilt u onderzoeken of de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) juist is? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen.

De WOZ-waarde van uw woning is overigens niet alleen gebaseerd op de woningen in het taxatieverslag. Alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente worden bij de waardebepaling meegenomen.

Via waarderingskamer.nl kunt u uitgebreidere informatie vinden over de WOZ.

Twijfelt u ondanks het taxatieverslag toch over de juistheid van de WOZ-waarde? Kijkt u dan verder op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Telefonisch contact kan een onnodige (bezwaar)procedure voorkomen!