Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De WOZ-waarde is de basis voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente. En ook de basis voor de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.

WOZ-waardebepaling

Bij het bepalen van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopcijfers die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2023 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2022. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de mogelijkheid te geven de verkoopprijzen goed te onderzoeken.

Waardepeildatum

In de meeste gevallen gaat de gemeente bij de waardebepaling uit van de staat waarin uw onroerende zaak verkeerde op de waardepeildatum. Maar heeft u in het jaar na de waardepeildatum uw woning verbouwd (of nieuw gebouwd)? Dan kijkt de gemeente naar de staat van de woning op 1 januari van het belastingjaar. In dit geval 1 januari 2023.

Taxatieverslag

Wilt u onderzoeken of de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning (zoals een kantoor, winkel enzovoort) klopt? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen.

WOZ-waarde

De taxateur gaat voor de WOZ-waarde van uw woning trouwens niet alleen uit van de woningen in het taxatieverslag. Hij neemt alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente bij de waardebepaling mee. Op waarderingskamer.nl vindt u meer informatie over de WOZ.

Bezwaar maken

Denkt u ondanks het taxatieverslag toch dat de WOZ-waarde niet klopt? Kijk dan verder op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking. Telefonisch contact kan een onnodige (bezwaar)procedure voorkomen!