Toeristenbelasting

De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen of andere bezoekers van buiten de gemeente tijdens hun verblijf profiteren van de lokale voorzieningen.

Als u een plek aanbiedt waar gasten tegen betaling kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag mag u aan uw gast doorberekenen in de kosten voor de overnachting.

Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel? Dan vindt u het bedrag van de toeristenbelasting terug op de factuur van uw verhuurder.

Houdt u de woonruimte voor uzelf of uw gezin meer dan 90 dagen beschikbaar? Dan bent u ook forensenbelasting verschuldigd. Op de pagina Forensenbelasting vindt u hierover meer informatie.

De gemeenten Lisse en Noordwijk heffen toeristenbelasting. De gemeente Teylingen niet.

Vastgestelde tarieven Noordwijk 2021 niet aangepast

In de raadsvergadering van de gemeente Noordwijk van 13 juli 2021 is een raadsvoorstel besproken dat is ingediend door het college. Dit voorstel had tot doel een verlaging van de tarieven toeristenbelasting tot het niveau van het belastingjaar 2020. Vanuit de toeristensector was aangegeven dat de exploitanten van toeristische accommodaties nog altijd nadelen ondervinden van de coronamaatregelen. Dit voorstel heeft het niet gehaald. De vastgestelde tarieven voor 2021 blijven per persoon per overnachting:

  • Verblijf op toeristische plaatsen: € 1,52*.
  • Alle overige vormen van verblijf: € 2,18. 

*Een toeristische plaats is een terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is of gebruikt wordt voor het gedurende een jaar of seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Gemeente Lisse

Biedt u voor het eerst overnachtingen aan? Stuur dan een e-mail naar belastingenlisse@noordwijk.nl met uw gegevens en het overnachtingsadres.

Aangifte van het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting kunt u doen door middel van de volgende aangifteformulieren:

Dit formulier stuurt u vervolgens naar Belastingen Bollenstreek. Kijk voor de adresgegevens op de pagina Contact. U betaalt vervolgens binnen 1 maand na afloop van de betreffende maand het verschuldigde bedrag.

In een aantal gevallen kunt u kiezen voor een aanslag op basis van een forfaitaire heffingsgrondslag. Kijk voor meer informatie in de verordening onder ‘Bijzonderheden’ en voor de bedragen die volgens de forfaitaire heffingsgrondslagen zijn berekend op de pagina Tarieven gemeente Lisse.

Gemeente Noordwijk

Biedt u voor het eerst overnachtingen aan? Stuur dan een e-mail naar belastingen@noordwijk.nl met uw gegevens en het overnachtingsadres.

Nadat u bij de gemeente Noordwijk heeft aangegeven dat u overnachtingen aanbiedt:

  • Ontvangt u na afloop van het belastingjaar een aangifteformulier met een toelichting en een retourenveloppe.
  • Met het ingevulde aangifteformulier doet u aangifte op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.
  • Op basis van uw aangifte ontvangt u vervolgens een aanslag toeristenbelasting.

In een aantal gevallen kunt u kiezen voor een aanslag op basis van een forfaitaire heffingsgrondslag. Kijk voor meer informatie in de verordening onder ‘Bijzonderheden’ en voor de bedragen die volgens de forfaitaire heffingsgrondslagen zijn berekend op de pagina Tarieven gemeente Noordwijk.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.

De gemeenten Lisse en Noordwijk hanteren verschillende tarieven. De tarieven vindt u per gemeente op de pagina Tarieven.