Teruggave van belastingen bij verhuizing

Gaat u verhuizen en heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen al voor het hele jaar betaald? Dan kan het zijn dat u een gedeelte van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en/of hondenbelasting terugkrijgt. De teruggave gebeurt automatisch voor de resterende hele maanden vanaf het moment van inschrijving in de nieuwe gemeente. U hoeft daar niets voor te doen. 

Bij vertrek uit de gemeente

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u recht hebben op gedeeltelijke teruggave van de afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting voor de resterende hele maanden die u niet meer in de gemeente woont.

In de gemeenten Lisse en Teylingen kunt u recht hebben op gedeeltelijke teruggave van de rioolheffing. In de gemeente Noordwijk is de rioolheffing in 1e instantie een eigenarenheffing. Voor deze eigenarenheffing is een teruggave niet mogelijk.

Als gebruiker betaalt u in de gemeente Noordwijk alleen rioolheffing als er vanuit uw perceel meer dan 300 m³ water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Heeft u als gebruiker daadwerkelijk een aanslag rioolheffing ontvangen en u verhuist in de loop van het jaar? Dan kunt u voor dit gebruikersdeel recht hebben op gedeeltelijke teruggave.

In de nieuwe gemeente moet u mogelijk deze belastingen wel weer gaan betalen voor de resterende maanden.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres namelijk mee naar uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan krijgt u wel belasting terug.