Teruggave van belastingen bij verhuizing

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u recht hebben op teruggave van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel hondenbelasting voor de resterende hele maanden die u niet meer in de gemeente woont. De teruggave gebeurt automatisch voor de resterende hele maanden vanaf het moment van inschrijving in de nieuwe gemeente. U hoeft daar niets voor te doen.

Rioolheffing gemeente Noordwijk

In tegenstelling tot de gemeenten Lisse en Teylingen kunnen in de gemeente Noordwijk zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag rioolheffing ontvangen. Bij vertrek krijgt u geen teruggave van de aanslag rioolheffing eigenaren. Voor deze heffing is de datum 1 januari namelijk bepalend. Verkoop, verhuizing of vertrek is niet van invloed op de hoogte van het bedrag. De notaris kan de eigenarenheffing rioolheffing verrekenen met de nieuwe eigenaar. Hier is de gemeente geen partij in en dit dient u dus te bespreken met de betreffende notaris. Teruggave is wel mogelijk voor de aanslag rioolheffing gebruiker als deze aan u is opgelegd.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen rioolheffing, afvalstoffenheffing of hondenbelasting terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres namelijk mee naar uw nieuwe adres.

Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan krijgt u wel belasting terug.