Tarieven gemeente Teylingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor 2021 van de vaakst voorkomende gemeentelijke belastingen van Teylingen. Kijkt u voor de geldende tarieven in 2021 van de andere gemeentelijke heffingen van de gemeente Teylingen in de volgende verordeningen:

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven onroerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,0880 %
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1738 %
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1699 %
15/16 Compensatie OZB/RZB Per aanslag - € 69,19

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven roerende-zaakbelastingen
Code Omschrijving Grondslag Tarief
60 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,0880 %
60 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1738 %
60 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1699 %
15/16 Compensatie OZB/RZB Per aanslag - € 69,19

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 2021 bestaat er één tarief per perceel. Als u weinig restafval aanbiedt, heeft u na afloop van het jaar recht op een korting. Deze korting wordt na afloop van het jaar in de vorm van een negatieve aanslag (een minbedrag) vermeld op het aanslagbiljet 2022. Het tarief afvalstoffenheffing en de kortingen zijn hieronder vermeld.

Tarief afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Per perceel € 249,96
  Afvalstoffenheffing Inzamelen grof huisvuil of snoeiafval (max 5 m³) per keer  € 42,-
Korting afvalstoffenheffing
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 4 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 5 tot en met 8 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 9 tot en met 13 keer - € 20,04
Bij het minder dan 14 keer aanbieden van een minicontainer voor restafval
Korting afvalstoffenheffing
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 9 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 10 tot en met 19 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 20 tot en met 30 keer - € 20,04
Bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer voor het aanbieden van restafval

 

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
12 Rioolheffing Per aansluiting tot en met 300 m3 € 159,-
12 Rioolheffing Per m3 boven de 300 m3 € 1,10
07 Heffingskorting Per aanslag - € 13,40

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Code Waarde Tarief
50 Minder dan € 10.000,- € 293,-
50 Van € 10.000,- tot € 25.000,- € 400,-
50 Van € 25.000,- tot € 100.000,- € 468,-
50 € 100.000,- of meer € 761,-