Tarieven gemeente Teylingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor 2022 van de vaakst voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Teylingen. Kijk voor de tarieven 2022 van de andere gemeentelijke heffingen in de volgende verordeningen:

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven OZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,0863 %
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1754 %
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1869 %

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven RZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
60 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,0863 %
60 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1754 %
60 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1869 %

Afvalstoffenheffing

Er geldt 1 tarief per perceel. Als u weinig restafval aanbiedt, heeft u na afloop van het jaar recht op een korting. Deze korting wordt na afloop van het jaar in de vorm van een negatieve aanslag (een minbedrag) vermeld op het aanslagbiljet 2023. Het tarief afvalstoffenheffing en de kortingen zijn hieronder vermeld.

Tarief afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Per perceel € 252,72
-- Afvalstoffenheffing Inzamelen grof huisvuil of snoeiafval (max 5 m³) per keer  € 42,-
Korting afvalstoffenheffing bij het minder dan 14 keer aanbieden van een minicontainer voor restafval
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 4 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 5 tot en met 8 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 9 tot en met 13 keer - € 20,04
Korting afvalstoffenheffing bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer voor restafval
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 9 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 10 tot en met 19 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 20 tot en met 30 keer - € 20,04

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
12 Rioolheffing Per aansluiting tot en met 300 m3 € 162,-
12 Rioolheffing Per m3 boven de 300 m3 € 1,10

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Code Waarde Tarief
50 van minder dan € 10.000,- € 296,-
50 van € 10.000,- tot € 25.000,- € 404,-
50 van € 25.000,- tot € 100.000,- € 473,-
50 van € 100.000,- of meer € 769,-