Tarieven gemeente Teylingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor 2023 van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Teylingen.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven OZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,0760%
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1704%
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1840%

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven RZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
60 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,0760%
60 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1704%
60 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1840%

Afvalstoffenheffing

Er geldt een tarief voor een een- en meerpersoonshuishouden. Als u weinig restafval aanbiedt, heeft u na afloop van het jaar recht op een korting. Deze korting wordt na afloop van het jaar in de vorm van een negatieve aanslag (een minbedrag) vermeld op het aanslagbiljet 2024. Het tarief afvalstoffenheffing en de kortingen zijn hieronder vermeld.

Tarief afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
  Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 277,32
  Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 327,30
-- Afvalstoffenheffing Inzamelen grof huisvuil of snoeiafval (max 5 m³) per keer  € 42,-
Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 10 keer aanbieden van een minicontainer voor restafval
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 2 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 3 tot en met 5 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 6 tot en met 9 keer - € 20,04
Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 22 keer openen van een verzamelcontainer voor restafval
Code Omschrijving aantal keer aanbieden Tarief
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 5 keer  - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 6 tot en met 12 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 13 tot en met 21 keer - € 20,04

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
12 Rioolheffing Per aansluiting tot en met 300 m3 € 174,48
12 Rioolheffing Per m3 boven de 300 m3 € 1,10
  Rioolheffing Uitsluitend hemel- en grondwater € 10,-

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Code Waarde Tarief
50 van minder dan € 10.000,- € 303,-
50 van € 10.000,- tot € 25.000,- € 414,-
50 van € 25.000,- tot € 100.000,- € 484,-
50 van € 100.000,- of meer € 788,-