Tarieven gemeente Noordwijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor het jaar 2022 van de vaakst voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijk. Kijkt u voor de tarieven 2022 van de andere gemeentelijke heffingen in de volgende verordeningen:

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven OZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,1009 %
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1903 %
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1469 %

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven RZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
57 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,1009 %
57 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1903 %
58 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1469 %

Afvalstoffenheffing

Tarieven afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 250,56
04 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 389,40
04 Afvalstoffenheffing Extra container (restafval) € 253,08
  Afvalstoffenheffing Omwisselen container van 140 naar 240 liter voor restafval of van 240 naar 140 liter voor gft-afval, per keer € 25,-
  Afvalstoffenheffing Inzamelen grof huisvuil (max 2 m3 per keer) € 30,-

Hondenbelasting

Tarieven hondenbelasting
Code Omschrijving Grondslag Tarief
05 Hondenbelasting 1e hond € 118,44
05 Hondenbelasting 2e hond € 176,04
05 Hondenbelasting Elke volgende hond € 230,52
05 Hondenbelasting Kenneltarief € 501,36

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag   Tarief
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel afval-, hemel- en grondwater €192,05
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel hemel- en grondwater € 41,21
12 Rioolheffing gebruiker Per m3, boven de 300 m3 (tot max € 2.750,-) € 0,25

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Tariefklasse waarde Tarief
I van minder dan € 61.000,- € 451,-
II van € 61.000,- tot € 105.000,- € 609,-
III van € 105.000,- tot € 155.000,- € 670,-
IV van € 155.000,- tot € 261.000,- € 956,-
V van € 261.000,- tot € 555.000,- € 1.217,-
VI van € 550.000,- tot € 916.000,- € 2.107,-
VII van € 916.000,- of meer € 2.809,-

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:

  • verblijf op toeristische plaatsen € 1,55 (was € 1,52 in 2021);
  • alle overige vormen van verblijf € 2,22 (was € 2,18 in 2021).

Forfaitaire berekeningswijze

In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.

Op basis van een tarief van € 1,55 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen op een toeristische plaats
Soort arrangement Tarief
Voorseizoenarrangement € 102,30
Verlengd voorseizoenarrangement € 139,04
Naseizoenarrangement € 61,38
Maandarrangement € 39,06
Op basis van een tarief van € 2,22 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen, een vakantieonderkomen of een stacaravan op een vaste jaarplaats, een vaste seizoenplaats of een niet-vaste seizoenplaats
Soort plaats Tarief
Vaste jaarplaats € 258,85
Vaste seizoenplaats € 258,85
Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats € 223,78

Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.