Tarieven gemeente Noordwijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor het jaar 2023 van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijk. De  tarieven 2023 van de andere gemeentelijke heffingen volgen op een later moment op deze pagina.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarieven OZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
01 OZB eigenaren woning % van de waarde 0,0932%
01 OZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1982%
02 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1522%

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Tarieven RZB
Code Omschrijving Grondslag Tarief
57 RZB eigenaren woning % van de waarde 0,0932%
57 RZB eigenaren niet-woning % van de waarde 0,1982%
58 RZB gebruikers niet-woning % van de waarde 0,1522%

Afvalstoffenheffing

Tarieven afvalstoffenheffing
Code Omschrijving Grondslag Tarief
04 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 263,16
04 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 408,96
04 Afvalstoffenheffing Extra container (restafval) € 265,80
  Afvalstoffenheffing Omwisselen container van 140 naar 240 liter voor restafval
of van 240 naar 140 liter voor gft-afval, per keer
€ 25,-
  Afvalstoffenheffing Inzamelen grof huisvuil (max 2 m3 per keer) € 31,50

Hondenbelasting

Tarieven hondenbelasting
Per 1 januari 2023 wordt er in de gemeente Noordwijk geen hondenbelasting meer geheven.

Rioolheffing

Tarieven rioolheffing
Code Omschrijving Grondslag   Tarief
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel afval-, hemel- en grondwater € 198,77
06 Rioolheffing eigenaar Per perceel hemel- en grondwater € 42,65
12 Rioolheffing gebruiker Per m3, boven de 300 m3 (tot max € 2.750,-) € 0,26

Forensenbelasting

Tarieven forensenbelasting
Tariefklasse waarde Tarief
I van minder dan € 71.000,- € 485,-
II van € 71.000,- tot € 122.000,- € 655,-
III van € 122.000,- tot € 180.000,- € 720,-
IV van € 180.000,- tot € 303.000,- € 1.028,-
V van € 303.000,- tot € 644.000,- € 1.308,-
VI van € 644.000,- tot € 1.063.000,- € 2.265,-
VII van € 1.063.000,- of meer € 3.020,-

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:

  • verblijf op toeristische plaatsen € 1,67 (was € 1,55 in 2022);
  • alle overige vormen van verblijf € 2,39 (was € 2,22 in 2022).

Forfaitaire berekeningswijze

In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.

Op basis van een tarief van € 1,67 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen op een toeristische plaats
Soort arrangement Tarief
Voorseizoenarrangement (2,2 x 30 x € 1,67) € 110,22
Verlengd voorseizoenarrangement (2,3  x 39 x € 1,67) € 149,79
Naseizoenarrangement (2,2  x 18 x € 1,67) € 66,13
Maandarrangement (2,1 X 12 x € 1,67) € 42,08
Op basis van een tarief van € 2,39 voor verblijf in een mobiel kampeeronderkomen, een vakantieonderkomen of een stacaravan op een vaste jaarplaats, een vaste seizoenplaats of een niet-vaste seizoenplaats
Soort plaats Tarief
Vaste jaarplaats (2,2 x 53 x € 2,39) € 278,67
Vaste seizoenplaats (2,2 x 53 x € 2,39) € 278,67
Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats (2,1 x 48 x € 2,39) € 240,91

Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.