Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Of gebruiker van een roerende bedrijfsruimte? Dan betaalt u RZB. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen geen RZB.

Compensatieregeling Lastenverlichting Gemeente Noordwijk

Volgens het coalitieakkoord krijgen de inwoners van de gemeente Noordwijk vanaf 2023 4 jaar lang een lineair oplopende korting. De lastenverlichting heeft betrekking op de OZB. En geldt uitsluitend voor de eigenaren van roerende zaken (woonschepen of woonwagens) en onroerende zaken die als hoofdzaak als woning dienen. De korting voor het belastingjaar 2023 bedraagt 0,0103%. 

Hoogte aanslag

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de vastgestelde waarde van de roerende zaak (prijsniveau 1 januari 2021) en de gemeentelijke tarieven.

In de gemeentewet staat dat de tarieven gelijk zijn aan die van de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Peildatum

De gemeente moet bij het heffen van de RZB uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Verkoopt u bijvoorbeeld op 2 januari uw roerende zaak? Of stopt u het gebruik van een roerende niet-woning? Dan betaalt u toch de RZB voor het hele jaar.

Verkoop woonschip

Verkoop van een woonschip wordt niet geregistreerd in het Kadaster. En daardoor niet automatisch doorgegeven aan de gemeente. Daarom vragen wij u de verkoop van uw woonschip aan ons door te geven. Dit doet u met het formulier wijziging belastingplicht in verband met verkoop woonschip (pdf). Dit formulier kunt u downloaden en daarna invullen. Op het formulier staat hoe u de informatie naar ons stuurt. 

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.