Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden, bedoeld is voor permanente bewoning of permanent gebruik en niet onroerend is, dan betaalt u RZB. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen geen RZB. 

Bent u gebruiker van een bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden, bedoeld is voor permanent gebruik en niet onroerend is, dan betaalt u ook RZB.

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de waarde die voor de roerende zaak is vastgesteld en het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw roerende zaak verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel RZB verrekenen met de nieuwe eigenaar.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. 

Compensatie RZB (gemeenten Lisse en Teylingen)

De energiebedrijven berekenen de precariobelasting, die de gemeente aan hen oplegt voor kabels en leidingen in de grond, aan u door via de energienota. Per 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer heffen en mist dus inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten met ingang van 2019 de opbrengsten OZB/RZB extra te verhogen en deze verhoging te compenseren door een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 komt de compensatie te vervallen, omdat de energiebedrijven de precariobelasting dan niet meer doorberekenen. 

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.