Rioolheffing

Met de opbrengst rioolheffing financiert de gemeente de kosten voor inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van hemelwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Gemeente Lisse

In de gemeente Lisse betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit 1 vast bedrag.

Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Gemeente Noordwijk

In de gemeente Noordwijk betaalt de eigenaar van een perceel dat (in)direct aangesloten is op de gemeentelijke riolering een vast bedrag voor rioolheffing.

Als er alleen een aansluiting aanwezig is voor de afvoer van hemel- of grondwater wordt er een lager tarief betaald.

Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag.

De gebruiker van een perceel betaalt alleen rioolheffing als er vanuit het perceel meer dan 300 m³ afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Gemeente Teylingen

In de gemeente Teylingen betaalt de gebruiker van een perceel rioolheffing. De heffing bestaat uit een vast bedrag voor de eerste 300 m³ afgevoerd water en eventueel een vast bedrag per m³ voor iedere m³ afgevoerd water boven de 300 m³.

Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Teylingen? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Omdat het waterleidingsbedrijf de door de gemeente opgelegde precariobelasting doorberekent aan de afnemers, krijgt iedereen die op 1 januari 2021 belastingplichtig is voor de rioolheffing een heffingskorting van € 13,40.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.