Precariobelasting

De gemeente kan precariobelasting bij u in rekening brengen als u voorwerpen op, onder of boven de betreffende openbare gemeentegrond heeft. Voorbeelden hiervan zijn terrassen, ligplaatsen, uitstallingen enzovoort.

U ontvangt een aanslag waarop het bedrag, de betaaltermijn en de betaalwijze zijn aangegeven. De voorwerpen waarvoor u een aanslag precariobelasting kunt krijgen, verschillen per gemeente.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. De verordeningen en tarieven 2019 van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gelden ook voor het belastingjaar 2020. Per 1 januari 2021 worden ook deze verordeningen geharmoniseerd en geldt er één Verordening precariobelasting Noordwijk

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u in de betreffende verordening van uw gemeente onder ‘Bijzonderheden’.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.