Onroerendezaakbelasting betalen

Voor het gebruik van een woning hoeft u geen OZB te betalen, voor het gebruik van een bedrijfspand wel.

De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel OZB verrekenen met de nieuwe eigenaar. 

Compensatie OZB (gemeenten Lisse en Teylingen)

Met ingang van 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer in rekening brengen aan de energiebedrijven voor de kabels en leidingen die zij in gemeentegrond hebben. De energiebedrijven berekenen deze precariobelasting nu aan u door via de water-, gas- en elektriciteitsnota. Ter compensatie van de per 2022 wegvallende opbrengst precariobelasting, hebben de gemeenten Lisse en Teylingen besloten al met ingang van 2019 extra opbrengsten OZB RZB te genereren. De tarieven zijn daarom extra verhoogd. Deze verhoging wordt tot 2022 per aanslag gecompenseerd. Met ingang van 2022 komt deze compensatie te vervallen, omdat de energiebedrijven de precariobelasting dan niet meer doorberekenen.

Wetten

 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019, gemeente Noordwijk (wordt naar verwachting in de raadsvergadering van 19 februari 2019 vastgesteld)

Belastingen Bollenstreek

Bezoekadressen (ALLEEN VOOR FORMULIEREN)

 • Gemeente Lisse
  Gemeentehuis Lisse
  Heereweg 254
  Lisse
 • Gemeente Noordwijk
  Gemeentehuis Noordwijk
  Voorstraat 42
  Noordwijk
 • Gemeente Teylingen
  Gemeentekantoor Teylingen
  Wilhelminalaan 25
  Sassenheim

Zo betaalt u OZB:

 • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag-/beschikkingsbilljet waarop de aanslag OZB is vermeld. De betaaltermijnen staan op het aanslagbiljet. U kunt kiezen voor betaling in één keer of via automatische incasso. 

Bent u het niet eens met de aanslag OZB, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Online bezwaar maken 

U kunt online bezwaar te maken (helaas tijdelijk niet mogelijk). Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Deze belastingen worden in de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen geheven.

Belastingen Bollenstreek

Uitgelicht