Marktgelden

Als u een standplaats op het marktterrein inneemt of krijgt toegewezen, betaalt u marktgelden. Degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel degene aan wie de standplaats is toegewezen, is belastingplichtig.

U ontvangt een nota waarop het bedrag, de betaaltermijn en de betaalwijze zijn aangegeven. Ook kan de marktmeester mondeling een kennisgeving doen. U betaalt dan direct aan de marktmeester.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

De tarieven kunt u vinden in de betreffende verordening van uw gemeente onder 'Bijzonderheden'.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.