Marktgelden

Als u een standplaats op het marktterrein inneemt of krijgt toegewezen, betaalt u marktgelden. U ontvangt een nota waarop het bedrag, de betaaltermijn en de betaalwijze staan.

Kosten

De tarieven vindt u in de verordening marktgelden van uw gemeente onder 'Bijzonderheden'.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.