Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in Noordwijk en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.

De rechten worden geheven van degene die het gebruik van de begraafplaats of de dienst aanvraagt.

De kosten kunt u bekijken in de Tarieventabel in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Belastingen Bollenstreek

Bezoekadressen (ALLEEN VOOR FORMULIEREN)

  • Gemeente Noordwijk
    Gemeentehuis Noordwijk
    Voorstraat 42
    Noordwijk

Zo betaalt u lijkbezorgingsrechten:

  • U ontvangt van de gemeente een gedagtekende schriftelijke kennisgeving (nota) waarop het te betalen bedrag is vermeld.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Vermeld een dagtekening, het notanummer en de reden van uw bezwaar en onderteken het. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling.

Deze belasting wordt alleen in de gemeente Noordwijk geheven.

Belastingen Bollenstreek

Uitgelicht