Hondenbelasting

Heeft u 1 of meer honden in de gemeente Lisse of de gemeente Noordwijk? Dan betaalt u hondenbelasting.

Online uw hond aan- of afmelden voor hondenbelasting (DigiD)

Schaft u een hond aan? Dan moet u dit altijd aangeven. Doet u in de loop van het jaar uw hond weg of overlijdt uw hond? Dan heeft u voor de resterende volle maanden in dat jaar recht op vermindering van een deel van het aanslagbedrag. U kunt uw hond op de volgende wijzen aan- of afmelden:

In de gemeente Teylingen wordt geen hondenbelasting geheven.

Controle hondenbelasting 

In oktober en november 2021 vindt er in de gemeente Lisse een controle hondenbelasting plaats. Het blijkt namelijk uit de praktijk, dat niet alle honden worden aangegeven. In de advertentie Controle hondenbelasting Lisse vindt u hierover meer informatie.

Vrijstelling hondenbelasting

Voor bepaalde honden, zoals een blindengeleidehond, geldt een vrijstelling. Daarvoor hoeft u geen belasting te betalen. Let op! U moet de hond wel aanmelden. De vrijstellingen kunt u terugvinden in de verordening hondenbelasting van uw gemeente onder 'Bijzonderheden'.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.

Kosten

De gemeenten Lisse en Noordwijk hanteren verschillende tarieven. De tarieven vindt u in het overzicht op de pagina Tarieven.