Havengeld

Als u in de gemeente Teylingen afmeert op een locatie voor pleziervaart, betaalt u havengeld. De schipper, gezagvoerder of eigenaar van het vaartuig is belastingplichtig.

Afmeerlocaties

De gemeente Teylingen heeft 4 afmeerlocaties voor de pleziervaart:

  1. De haventjes van het recreatie-eiland Koudenhoorn.
  2. De openbare steigers in de Zwanburgerpolder.
  3. De openbare steiger op Tengnagel.
  4. De openbare steigers aan de Zijldijk.

Betaling

U betaalt ter plaatse aan de havenmeester en ontvangt hiervoor een kwitantie. Als de havenmeester u niet ziet, ontvangt u een aanslag via de post. Hierop staat hoe en binnen welke termijn u de aanslag moet betalen.

De verordening havengeld van de gemeente Teylingen vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Kosten

De tarieven vindt u in de verordening onder 'Bijzonderheden'.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.