Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven omdat u profijt heeft van de voorzieningen in de gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar om een bijdrage te vragen voor het algemene voorzieningenniveau van de gemeente.

Regels forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt, zonder dat u in de gemeente ingeschreven bent. Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus zelf aanwezig bent, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.

Toeristenbelasting

Verhuurt u daarnaast ook aan toeristen, dan bent u óók toeristenbelasting verschuldigd en dient u aangifte te doen. Op de pagina Toeristenbelasting vindt u hierover meer informatie.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

Kosten

De gemeenten Noordwijk en Teylingen hanteren verschillende tarieven. De tarieven kunt u vinden op de pagina Tarieven.

In de gemeente Lisse wordt geen forensenbelasting geheven.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.