Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven omdat u profijt heeft van de voorzieningen in de gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen voor het algemene voorzieningenniveau van de gemeente. 

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt, zonder dat u in de gemeente ingeschreven bent. Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus zelf aanwezig bent, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.

Verhuurt u daarnaast ook aan toeristen, dan bent u óók toeristenbelasting verschuldigd en dient u aangifte te doen. Op de pagina Toeristenbelasting vindt u hierover meer informatie.

In de gemeente Lisse wordt geen forensenbelasting geheven.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’.

De gemeenten Noordwijk en Teylingen hanteren verschillende tarieven. De tarieven kunt u vinden in op de pagina Tarieven.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.