Forensenbelasting

Gemeenten heffen forensenbelasting omdat u voordeel heeft van de voorzieningen in de gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen. Maar om een bijdrage te vragen voor het algemene voorzieningenniveau van de gemeente. Alleen de gemeenten Noordwijk en Teylingen heffen forensenbelasting, de gemeente Lisse niet.

Regels forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt. Zonder dat u in de gemeente ingeschreven staat. Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus zelf aanwezig bent, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.

Toeristenbelasting

Verhuurt u daarnaast ook aan toeristen? Dan betaalt u óók toeristenbelasting en moet u aangifte doen. Op de pagina Toeristenbelasting vindt u hierover meer informatie.

De verordening forensenbelasting van uw gemeente vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Kosten

De gemeenten Noordwijk en Teylingen hebben verschillende tarieven. De tarieven van uw gemeente vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.