Belasting betalen

Het aanslagbedrag kunt u op verschillende manieren betalen.

Betalen via automatische incasso

Via automatische incasso betaalt u maandelijks in maximaal 7 termijnen. Het 1e termijnbedrag wordt 2 maanden na dagtekening van de aanslag afgeschreven. Het gaat om een doorlopende machtiging. Als u eenmaal een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u voor de volgende jaren niet opnieuw een machtiging af te geven.

Voorwaarden:

  • Alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen.
  • Automatische incasso is alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.
  • Voor bedrijven geldt, dat automatische incasso alleen mogelijk is als het totaalbedrag minder is dan € 1.500,-.

Online automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD) 

Is het voor u niet mogelijk het online formulier in te vullen? Dan kunt u het pdf-formulier van uw gemeente downloaden, invullen en per post sturen naar Belastingen Bollenstreek. Verstuur het formulier binnen 2 weken na dagtekening retour. Let op! Een niet ondertekend formulier kan niet worden verwerkt.

Pdf-formulieren:

Betalen met een QR-code

Via een QR-code betaalt u het hele aanslagbedrag in 1 keer.

Vermelding QR-code:

  • Er staat een QR-code op het aanslagbiljet, dat u kunt aanklikken en vervolgens met iDEAL kunt betalen, als u het aanslagbiljet in uw Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt.
  • Er staat een QR-code op het aanslagbiljet, dat u kunt inscannen en vervolgens met iDEAL kunt betalen, als u het aanslagbiljet per post ontvangt.
  • Er staat geen QR-code op het aanslagbiljet als u in het verleden de gemeente heeft gemachtigd via automatische incasso af te schrijven.

Betalen via internetbankieren of bankoverschrijving

Via internetbankieren of een bankoverschrijving dient u het hele aanslagbedrag in 1 keer voor de laatste vervaldag over te maken. Zo voorkomt u dwanginvordering. De gemeente verstrekt geen acceptgirokaarten.

Overmaken met vermelding van het aanslagnummer naar:

  • Gemeente Lisse: IBAN-nummer NL54BNGH0285071033
  • Gemeente Noordwijk: IBAN-nummer NL34BNGH0285044621
  • Gemeente Teylingen: IBAN-nummer NL73BNGH0285120549

Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code BNGHNL2G.

Kwijtschelding

Als u het aanslagbedrag niet kunt betalen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.