BIZ (Bedrijven Investeringszone)

Een BI-zone is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren van de panden samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

In de gemeente Lisse en gemeente Teylingen zijn er geen BI-zones.

In de gemeente Noordwijk zijn er 3 BI-zones:

  • winkelgebied Noordwijk Binnen
  • winkelgebied Noordwijk aan Zee
  • Gravendam

De gemeente heft van iedere belastingplichtige in een BI-zone ieder jaar een bijdrage.

Per BI-zone wordt er op verschillende wijzen een BIZ-bijdrage geheven. Op welke wijze in uw BI-zone een bijdrage wordt geheven, staat in de belastingverordening voor die BI-zone. Deze vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

De opbrengst van de BIZ-heffing wordt ieder jaar in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de betreffende BIZ-vereniging/-stichting van dat gebied. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BI-zone.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.