BIZ (Bedrijven Investeringszone)

Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

In de gemeente Lisse en gemeente Teylingen zijn er nog geen BIZ-gebieden.

In de gemeente Noordwijk zijn er 3 BIZ-gebieden:

  • Noordwijk Binnen
  • Noordwijk aan Zee
  • Gravendam Noordwijkerhout

De gemeenteraad vraagt aan iedere belastingplichtige in een BIZ-gebied ieder jaar een bijdrage.

Per gebied wordt er op verschillende wijze een BIZ-bijdrage gevraagd. Op welke wijze in uw gebied een bijdrage wordt gevraagd kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. 

De opbrengst van de BIZ wordt ieder jaar in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de betreffende BIZ-vereniging/-stichting van dat gebied. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ.

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet alléén schriftelijk bezwaar aantekenen. Op dit formulier kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt hebben. U krijgt dan uitstel tot het moment dat er uitspraak op uw bezwaar wordt gedaan.