Afvalstoffenheffing betalen

Gemeente Lisse 

Bent u gebruiker van een woning waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dan betaalt u afvalstoffenheffing. Met ingang van 2017 geldt er een nieuw afval-inzamelsysteem. De tarieven afvalstoffenheffing zijn aangepast aan het nieuwe inzamelsysteem.

U betaalt een vast bedrag voor de inzameling van afvalstoffen die weer worden hergebruikt, zoals oud papier en groente-, fruit- en tuinafval. U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2019 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2019 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2019 in de gemeente Lisse wonen, dan is de datum waarop u in Lisse komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2019 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Het bedrag vindt u op het aanslag-/beschikkingsbiljet 2019.

Naast het vaste bedrag betaalt u per inworp restafval in de ondergrondse container een bedrag. Woont u in het buitengebied en heeft u een restafvalcontainer, dan betaalt u per containerlediging een bedrag. Op het aanslag-/beschikkingsbiljet 2019 staat de aanslag voor het aantal inworpen of ledigingen over 2018. Het bedrag voor het aantal inworpen of ledigingen over 2019 wordt afgerekend in 2020 via het aanslag-/beschikkingsbiljet 2020. Vertrekt u in de loop van 2019 uit Lisse, dan wordt het aantal inworpen/ledigingen direct na uw verhuizing afgerekend. 

Gemeente Noordwijk 

De gemeente Noordwijk hanteert 2 tarieven, een eenpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2019 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2019 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2019 in de gemeente Noordwijk wonen, dan is de datum waarop u in Noordwijk komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2019 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Gemeente Teylingen 

De gemeente Teylingen hanteert 2 systemen voor de inzameling van huisvuil.

Voor huishoudens waarbij de inzameling plaatsvindt via (ondergrondse) verzamelcontainers wordt het tarief afvalstoffenheffing bepaald door de omvang van het huishouden.

U betaalt het eenpersoonstarief als u op 1 januari 2019 alleen woont. Het meerpersoonstarief geldt als u op 1 januari 2019 met meerdere personen in de woning woont. Komt u in de loop van 2019 in de gemeente Teylingen wonen, dan is de datum waarop u in Teyllingen komt wonen bepalend. Wijzigt het aantal personen van uw huishouden na 1 januari 2019 of na de datum van vestiging, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Voor huishoudens waarbij het afval wordt ingezameld via 2 aparte afvalcontainers, een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en een grijze container voor restafval, wordt het tarief bepaald door de grootte van de restafvalcontainer. U betaalt het hoge tarief wanneer u op 1 januari 2019, of als u zich na 1 januari 2019 in de gemeente Teylingen vestigt op de datum van vestiging, een 240 liter restafvalcontainer heeft. U betaalt het lage tarief wanneer u op 1 januari 2019, of als u zich na 1 januari 2019 in de gemeente Teylingen vestigt op de datum van vestiging, een 140 liter restafvalcontainer heeft.

 

 

Belastingen Bollenstreek

Bezoekadressen (ALLEEN VOOR FORMULIEREN)

 • Gemeente Lisse
  Gemeentehuis Lisse
  Heereweg 254
  Lisse
 • Gemeente Noordwijk
  Gemeentehuis Noordwijk
  Voorstraat 42
  Noordwijk
 • Gemeente Teylingen
  Gemeentekantoor Teylingen
  Wilhelminalaan 25
  Sassenheim

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

 • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag-/beschikkingsbilljet waarop de aanslag afvalstoffenheffing is vermeld. De betaaltermijnen staan op het aanslagbiljet. U kunt kiezen voor betaling in één keer of via automatische incasso.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Online bezwaar maken

U kunt online bezwaar te maken (helaas tijdelijk niet mogelijk). Hou uw DigiD code en aanslagnummer bij de hand. Deze zijn nodig voor het invullen.

Deze belasting wordt in de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen geheven.

Belastingen Bollenstreek

Uitgelicht