Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval. Ieder huishouden is verplicht om afvalstoffenheffing te betalen, ook als het afval nooit wordt meegegeven.

Aanpassing heffing na verhuizing

Als u verhuist naar een andere gemeente, betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont. De gemeente die u verlaat, regelt dit automatisch als u zich inschrijft in de nieuwe gemeente.

Een verhuizing binnen de gemeente heeft geen invloed op de aanslag. Als het aantal personen van uw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat ook geen invloed op de hoogte van de aanslag.

De verordening afvalstoffenheffing van uw gemeente vindt u onder ‘Bijzonderheden’.

Gemeenten Lisse en Noordwijk

Er wordt in de tarieven van 2022 onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente Teylingen

Er geldt een basistarief. Inwoners die weinig restafval aanbieden, kunnen een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. De beloningskorting kunt u vinden op de aanslag van het volgende belastingjaar. Op de aanslag voor het belastingjaar 2022 kunt u dus de beloningskorting vinden van het voorgaande jaar 2021.

Beloningskortingen

Korting bij het minder dan 14 keer aanbieden van een minicontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 4 keer - € 60,-
5 tot en met 8 keer - € 40,08
9 tot en met 13 keer - € 20,04

Korting bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer restafval.

Aantal keer aanbieden Korting
0 tot en met 9 keer - € 60,-
10 tot en met 19 keer - € 40,08
20 tot en met 30 keer - € 20,04

Verhuizing

Bent u in de loop van het jaar 2021 verhuisd naar een andere gemeente of in de gemeente Teylingen komen wonen? Of bent u in een gedeelte van de gemeente gaan wonen waar een ander inzamelregime geldt? Dan wordt de korting op de volgende wijzen berekend:

  • Bij het aanbieden van een minicontainer: stel u bent op 18 maart 2021 verhuisd naar een andere gemeente en heeft tot deze datum 3 keer uw minicontainer aangeboden. Er wordt dan gekeken naar wat u op jaarbasis zou aanbieden. De berekening wordt als volgt: 3 aanbiedingen gedeeld door 3 volle maanden is 1 aanbieding per maand. 1 aanbieding maal 12 maanden is 12 aanbiedingen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 12 keer aanbieden is € 20,04 (zie tabel). De beloning voor 3 volle maanden wordt dan als volgt. € 20,04 gedeeld door 12 maanden is € 1,67. € 1,67 maal 3 volle maanden is een beloning van € 5,01.
  • Bij het openen van een verzamelcontainer: stel u bent op 10 augustus 2021 komen wonen in de gemeente Teylingen en u heeft vanaf deze datum tot 1 januari 2022 6 keer de verzamelcontainer geopend. Er wordt dan gekeken naar wat u op jaarbasis zou inwerpen in de container. De berekening wordt als volgt: 6 inworpen gedeeld door 4 volle maanden is 1,5 inworpen per maand. 1,5 inworpen maal 12 maanden is 18 inworpen voor een heel jaar. De beloning voor een heel jaar bij 18 inworpen is € 40,08 (zie tabel). De beloning voor 4 volle maanden wordt dan als volgt. € 40,08 gedeeld door 12 maanden is € 3,34 maal 4 maanden is een beloning van € 13,36. 

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.