Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019, gemeente Noordwijk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-276050.html

Uitgelicht