Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019, gemeente Noordwijk

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noordwijk/621892/CVDR621892_1.html