Verordening op de heffing en invordering van leges 2019, gemeente Noordwijk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-276231.html

Uitgelicht