Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019, gemeente Noordwijkerhout

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281676.html

Uitgelicht