Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019, gemeente Teylingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280199.html

Uitgelicht