Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019, gemeente Noordwijkerhout

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281672.html

Uitgelicht