Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019, gemeente Noordwijk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-275921.html

Uitgelicht