Verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280202.html

Uitgelicht