Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2009, gemeente Noordwijk

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR16661/CVDR16661_2.html