Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-18460.html