Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-342257.html