Tijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280303.html