Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281674.html