Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-276106.html