Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-280296.html