Home

Samenwerkingsverband Belastingen Bollenstreek

Belastingen Bollenstreek is een samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen en WOZ (Wet waardering onroerende zaken) tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Belastingen Bollenstreek verzorgt de WOZ-waardering van alle panden en de heffing en de inning van de diverse belastingen.

De gemeenten bepalen zelf het beleid en dus ook de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht.

Op deze website vindt u onder meer informatie over de diverse belastingen, de WOZ, kwijtschelding en de betalingsmogelijkheden.

Coronamaatregelen

De ondernemers zijn financieel het meest getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom hebben de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen besloten aan de ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 30 november 2021 voor het gecombineerde aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2021. Het gaat daarbij om de OZB en rioolheffing dat opgelegd is met dagtekening 26 februari 2021 aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Kijk voor het betalen van de belastingaanslag ook op de pagina Belasting betalen.