Home

Samenwerkingsverband Belastingen Bollenstreek

Belastingen Bollenstreek is een samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen en WOZ (Wet waardering onroerende zaken) tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen. Belastingen Bollenstreek verzorgt de WOZ-waardering van alle panden en de heffing en de inning van de diverse belastingen. De gemeenten maken zelf het beleid en bepalen dus ook zelf de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht. Op deze website vindt u informatie over de diverse belastingen.

Fusie gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Per 1 januari 2019 is de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een feit. De fusiegemeente heet gemeente Noordwijk. In verband met de fusie zijn de belastingen van beide gemeenten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 

Op deze website wordt verwezen naar diverse belastingverordeningen en tarieven. Op grond van de wet heeft de nieuwe gemeenteraad van Noordwijk in 2019 één Verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) en één Verordening Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) voor de nieuwe gemeente Noordwijk vastgesteld. Voor de nieuwe gemeente Noordwijk gelden dus dezelfde OZB- en RZB-tarieven. 

Voor de overige belastingverordeningen geldt dat de gemeenteraden van de vorige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout deze in december 2018 ieder afzonderlijk hebben vastgesteld. Deze verordeningen zijn wel zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, maar nog niet volledig. 

U vindt op deze website daarom belastingverordeningen van de vorige gemeente Noordwijk en van de vorige gemeente Noordwijkerhout. Ook de tarieven kunnen verschillen. De verordeningen moeten uiterlijk op 1 januari 2021 volledig zijn geharmoniseerd.

Automatische incasso belastingbetalers woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk

Bent u eigenaar of gebruiker van een pand in de woonplaatsen Noordwijkerhout of De Zilk? Dan ontvangt u bij het aanslagbiljet een machtiging tot automatische incasso. U dient deze kaart in te sturen als u gebruik wilt maken van betaling in meerdere termijnen door middel van automatische incasso. Dit geldt ook als u in de gemeente Noordwijkerhout al eerder een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de bijsluiter die met het aanslagbiljet is meegestuurd.