Home

Samenwerkingsverband Belastingen Bollenstreek

Belastingen Bollenstreek is een samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen en WOZ (waardering onroerende zaken) tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen. Belastingen Bollenstreek verzorgt de WOZ-waardering van alle panden en de heffing en de inning van de diverse belastingen. De gemeenten maken zelf het beleid en bepalen dus ook zelf de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht. Op deze website vindt u informatie over de diverse belastingen.

Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout

In verband met de fusie zijn de belastingverordeningen en de tarieven zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de roerende-zaakbelastingen (RZB) is dit verplicht per 1 januari 2019. De overige verordeningen moeten voor 1 januari 2021 zijn geharmoniseerd. De oude gemeente Noordwijk bleek duurder met de OZB tarieven voor woningen en Noordwijkerhout met de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Van deze drie belastingen, en de RZB, zijn de tarieven daarom gelijk getrokken en in heel Noordwijk geldt nu een rioolheffing van de eigenaren. Ook eigenaren van objecten die alleen op de riolering zijn aangesloten voor de afvoer van hemelwater betalen rioolheffing, maar dan een lager tarief. Gebruikers betalen alleen als zij meer dan 300 m³ afvalwater op de gemeentelijke riolering lozen.

Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen zijn in week 13 verstuurd

De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijk zijn verzonden. Op het biljet kan een WOZ-beschikking staan en een of meerdere belastingaanslagen.

Automatische incasso belastingbetalers Noordwijkerhout en De Zilk

Bent u eigenaar of gebruiker van een pand in Noordwijkerhout of De Zilk? Dan ontvangt u bij het aanslagbiljet een machtiging tot automatische incasso. U dient deze kaart in te sturen als u gebruik wilt maken van betaling in meerdere termijnen door middel van automatische incasso. Dit geldt ook als u in de gemeente Noordwijkerhout al eerder een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de bijsluiter die met het aanslagbiljet is meegestuurd.