Home

Samenwerkingsverband Belastingen Bollenstreek

Belastingen Bollenstreek is een samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen en WOZ (Wet waardering onroerende zaken) tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Belastingen Bollenstreek verzorgt de WOZ-waardering van alle panden en de heffing en de inning van de diverse belastingen.

De gemeenten bepalen zelf het beleid en dus ook de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht.

Op deze website vindt u onder meer informatie over de diverse belastingen, de WOZ, kwijtschelding en de betalingsmogelijkheden.